E-09 Roland

87-E09

מגוון מקצבים וצלילים חדשים כולל מקצבים מזרחיים ומערביים מערכת רמקולים עוצמתית ואיכותית 7.5 W + 7.5 W מובנית מנוע צליל חדש ואיכותי תואם ג'נרל מידי 2 פוליפוניה 64 130 מקצבים מעל ל- 800 צלילים 100 זיכרונות משתמש 70 סטים של תופים 47 מולטי אפקטים מדהימים + קורוס וריברב הקלטה במיד 16 ערוצים חיבור מידי IN/OUT תצוגה גדולה ומוארת מעמד לתווים

הרשמה

אנחנו מעדכנים, לא מציקים (: