MC-49 Medeli

85-MC49

מאפיינים עיקריים
אורגנית 4 אוקטבות (49 קלידים)
קלידים בגודל מלא
50 צלילים
30 מקצבים
50 יצירות מובנות
מסך LCD ברור ומפורט
הקלטה והשמעה
מטרונום לאימון קצב
5 פדים עם צליל תופים (ניתנים לתכנות)
ליווי אוטומטי
חיבור למידי ואוזניות

הרשמה

אנחנו מעדכנים, לא מציקים (: